Applicability
deze voorwaarden zijn van toepassing op alle personen die de website van COMVOTE B.V.(COMVOTE) bezoeken en op alle informatie, nieuwsbrieven en diensten die kunnen worden geraadpleegd op of via de COMVOTE website.
Disclaimer
de informatie op deze website is van algemene aard . De informatie op deze website en in de nieuwsbrieven is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter COMVOTE garandeert niet dat deze informatie compleet, correcte, up-to-date is en geen tekstuele fouten bevat. COMVOTE is niet aansprakelijk voor verlies of kosten van welke aard dan ook, die voortvloeien uit het gebruik van deze website, zoals schade als gevolg van eventuele tekstuele fouten, onnauwkeurigheid van of onvolledigheid van de informatie op de website, de nieuwsbrieven, door virussen op de site of een incorrecte werking van deze website. Verwijzingen naar websites die niet onderhouden door COMVOTE zijn opgenomen voor informatiedoeleinden. COMVOTE is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en de werking van de websites waarnaar wordt verwezen.
Intellectuele eigendom
alle Intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot deze website, de nieuwsbrieven berust uitsluitend bij COMVOTE. De informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik van de bezoeker. Zonder expliciete schriftelijke toestemming van COMVOTE, is het gebruikers van deze website niet toegestaan om veranderingen, herzieningen, duplicering, van informatie op de site of publicaties te gebruiken voor aan derde partijen beschikbaar te stellen, ongeacht de wijze van verschijning. Het opnemen van een koppeling, een hypertekstkoppeling of diepe link tussen de COMVOTE website en een andere internetsite is evneens niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Comvote. COMVOTE en COMVOTE Consultancy (gecombineerde woordmerk en picturale mark) zijn geregistreerd handelsmerken van COMVOTE.
Privacy
COMVOTE neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Persoonlijke informatie is slechts voor een beperkt aantal doeleinden gebruikt. COMVOTE verzameld ongevraagt geen persoonlijke gegevens van bezoekers van deze website. De persoonlijke informatie die u beschikbaar stelt aan ons, bijvoorbeeld door het invullen van de formulieren op de website of door te registreren voor het ontvangen van een van de COMVOTE nieuwsbrieven, zullen wij enkel voor deze doeleinden gebruiken.   

 
 
 
   
   
 
 
   
  
 
   
all rights reserved 2016 Comvote ©

 

 

 

 

   
 

 

 

language